من از تو مینویسم کلام تازه ای

تو از من مینویسی کـه پــــر آوازه ای

رسیده وقت رفتن،نشسته تو چشــــــــام

سکوت مبهـــــــم تو شکستـــــــــــــه تــو صدام

برای کوچ آخر، تو همراه منی

برای دل بریدن، دلیل رفتنـــــــــی

میمونه کنج سینه م هوای انتظـــــار

میخونم شعر رفتن تا برگرده بهــــــــــــــار

تو دریای نگاهت شکسته قایقـــــــــم

تو دنیای بزرگت غریبی عاشقــم

برای شعر خوب تو میخونم

مســـــافر وقت رفتن،خداحـافظ بگــــــــــــو!

تو کولـه بار عشقـی، سفـر تا راه دور

که زیر سایبـــــــون تو میمونـم

 

سفر تا انتهـــا ،تو هم با من بیـــــا

تویی همراه من، تموم لحظه هـــا

تو تنها عاشقی برای قصــــــــه ها

بیا با من بمون، تو نبض جاده هــــا

کــــــــــــه مقصد منتظر، برای مـــــا

سکوتــــــو میشکنــــه، صدای مـــــا

 

 

دانلود آهنگ