دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
آنگاه که غرور کسی را له می کنی

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی
 
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری
 
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی

آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری

 

می خواهم بدانم
 
دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی
 
تابرای خوشبختی خودت دعا کنی؟