دیگه دلم برای تو تنگ نمی شه نمی شه

از این به بعد دلم بیخودی دلتنگ نمی شه

غروری که بخاطرت گم شده پیدا می کنم

هر جا بگی دوست دارم میام و حاشا می کنم

.....

رو قلبت حک کنه عزیزم "شکستنی سوزوندنی"

از این به بعد منم دلم واسه خودم دلواپسه