کی اشکاتو پاک می کنه شبا که غصه داری

دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری

شونه کی مرحم هقهقت میشه دوباره

از کی بهونه می گیری شبای بی ستاره

===========================

یادم نمیره همه دلگیریات و دلتنگیات و ناراحتیاتو

خیلی خیلی همون چیزی که گفتی بودم الان تازه می فهمم .