دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

همیشه نمی شود
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
همیشه نمی شود
زد به بی خیالی و گفت:
تنهـــــــــــا امده ام ٬ تنهـــــــا می روم...
یک وقت هایی
شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای...
کم می اوری
دل وامانده ات
یک نفر را می خواهد!