دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

سخت است
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
سخت است حس کردن

اینکه اضافه ای بیش نیستی

دلکم که شکست

دو طرفش بدجور به جان هم افتاده اند

یکی می گوید نمی خواهد نمان

یکی میگوید می خواهی بمان

هیچکدامشان به فکر من نیستن

که خرد می شوم زیر این همه حرف..