دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

با مـن نمی گذشت . . . ؟
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
حالـــــــا حرفـــــــهایمان بمـــــــاند برای بعد
دلخوری هـــــــامـــــــان
دلـــــــتنگی هـــــــامـــــــان
و تمـــــــام اشکـــــــهای مـن
با او چـــــــگونـــــــه میگـــــــذرد
کــــــه با مـن نمی گذشت . . . ؟