دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

دلم گرفته
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
دلم گرفته
دلم عجیب گرفته است
و هیچ چیز
نه این دقایق خوشبو ، که روی شاخه ی نارنج می شود خاموش
...نه این صداقت حرفی ، که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست
نه هیچ چیز مرا ازهجوم خالی اطراف نمی رهاند
و فکر می کنم
که این ترنم موزون حزن تا به ابد
شنیده خواهد شد .

سهراب سپهری