بزار همه بدونن که من این دیوونه حالم

بزار همه بفهمن که شکسته پر و بالم

بزار همه بدونن که دلم دنیای درده

عشقم ازم جدا شده دیگه بر نمیگرده

اشکای چشممو دید رو به غریبه ها رفت

عقده رو تو قلبم گذاشت و از دلم رفت

با خوش خیالی رفت و نگفت که من چی میشم

نگفت که من میمیرم بازم دیوونه می شم

اشکای چشم من خشکید و دل نایی نداره

خدا کنه که تا اومدنش دووم بیاره

صدای خنده هاش هنوز میپیچه توی گوشم

دیگه به عشق اون تا آخر دنیا خموشم