برو . . .
.
.
من هم برای اینکه راحت تر بری میگویم :
برو، "خیالی نیست" !
.
اما
.
کیه که ندونه !
.
بی تو
.
تنها چیزی که هست
.
.
.
.
.
"خیال توست"