دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

سیگار خوب می داند
ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
سیگار خوب می داند
سوختن به پای من
عاقبت خوشی ندارد

سیگار خوب می داند
با من بودن یعنی
له شدن باقی مانده ی بدنش
زیر پای من

سیگار همه ی این ها را می داند
ولی باز می سوزد به پای من

مثل من به پای تو ...