دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

کلید
ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
ﻋﺸﻖ ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻬﺮ ﻗﻠﺐ ﺍﺳﺖ!
ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺁﻧﮑﻪ ﻗﻔﻞ ﺩﻟﺖ ﻫﺮﺯ ﻧﺒﺎﺷﺪ! ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻠﯿﺪی باز ﺷﻮﺩ !!!