خیلی سخته دلت بخواد باهاش حرف بزنی ولی امکانش نباشه !!!