دیدی بی من داری میری
دیدی قولاتو شکستی
دیدی راست گفتم عزیزم
دیدی چشمامو نخواستی
دیدی حتی یه دقیقه نمیمونی دم رفتن
دیگه خسته شدم آخه
بس که قلبمو شکستن
دیدی رفتی …
دیدی میگفتم یه روز میری
دیدی دوسم نداری
دیدی میگفتم من عاشق ا م ولی تو کم میاری
دیدی میگفتم یه روز میاد میری که برنگردی
تو که میخواستی بری چرا منو دیونه کردی
چرا دوسم نداری؟ …
دیدی اشکام روی گونه ام میریزه چیزی نگفتی
دیدی راحت اینو گفتی داری از چشام میافتی
دیدی چشم یه غریبه چجوری دل تورو برد
دیدی رفتی و یکی موند تو نبودنت کم آورد
دیدی رفتی …
دیدی دلت جای من نبود دیدی ازم گذشتی
داره حالا باورم میشه منو دوسم نداشتی
دیدی چه آسون و بی هوا یهویی دل بریدی
دیدی دلم تیکه پاره شد آخه اینم ندیدی
دیگه دوسم نداری
دیدی میگفتم یه روز میری
دیدی دوسم نداری
دیدی میگفتم من عاشق ا م ولی تو کم میاری
دیدی میگفتم یه روز میاد میری که برنگردی
تو که میخواستی بری چرا منو دیونه کردی
چرا دوسم نداری؟ ….