از من هرچه بخواهی
به تو خواهم داد ...
جز تنهایی‌ام را !


حافظ ایمانی