به مادرم گفتم
چای منو پررنگ تر بریز
گفت لازم نکرده
قلبت از بین می‌ره
گفتم : هه ...

توُ این روزگار
چیزی که نیست ؛ قلب !

حافظ ایمانی