دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

کـــــا رِ مــــــن نــــــیست...!!
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
مـــــن

نبودنت را ، تــــــاب می آورم

رفتنت را ، تحمـــــّل میکنم ...
فراموش شدنم را ، بــــاور میکنم...

امــــــا......

فــــــراموش کردنــــــت...دیگر...

کـــــا رِ مــــــن نــــــیست...!!