یه چیزی هست به اسم "بغل ".... لامصب دوای هر دردیه....