عزیزم !
حالا موهای تو هم تیره و هم روشن است
هم شب های دراز
هم روزهای بلند

 حافظ ایمانی