دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

گفت
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
غرور گفت :
غیر ممکن است

تجربه گفت :
خطرناک است

عقل گفت :
بیهوده است

دل زمزمه کرد :
امتحان کن.
و من امتحان کردم و غرورم و دلم شکست و عقل گفت دیدی گفتم بیهوده است .......