دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

قهرم
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
امروز با تمام دنیا قهرم، اما... اگر تو صدایم کنی، با همان حماقت و سادگی ام میگویم: جآنم.