دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

تو باختی و من بردم
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
تو باختی؛
چون کسی را از دست دادی که دوستت داشت؛
من بردم؛
چون کسی را از دست دادم که دوستم نداشت ..