دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

می روم
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
می روم...به کجا؟
نمی دانم ....حس بدی ست... بی مقصدی!

کاش نه باران بند می آمد... نه خیابان به انتها می رسید....!