دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

مهربان
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
عـاشـق روزهــــــــــــایی هستـم
که مهـــــربان میـــــشـــوی . . .
حتـــی اگـــــــــــر نفهـــــــــــمم چرا..