دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

دلم لک زده
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
دلم لک زده واســﮧ یــﮧ عاشقانـﮧ ے اروم . . .
کــﮧ تو رو سفت بغل کنم . .
بذارے ازت گـلــﮧ کنم . .
از همــﮧ این کابوسهایـے کــﮧ چشم تــــورو دور دیـــدن و آزارم دادن . .
گریــــﮧ کنم و تو اشکامو پاکـــ کنــے . .
دلتنگـے هام رو بهونــﮧ کنم . .
سرم رو توے گودے گردنت قایِم کنم . .
تمام نفســــم رو پر کنم . .
از عطر تنت و آروم بگیرم .