دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

کم آوردم
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
همیشه نمی شود
زد به بی خیالی و گفت:
تنهـــــــــــا آمده ام ٬ تنهـــــــا می روم...
یک وقت هایی
شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای...
کم می آوری
دل وامانده ات
یک نفر را می خواهد!