دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

استراحت
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
یک وقت هایی باید
رویِ یک تکه کاغذ بنویسی
تعطیل است
و بچسبانی پشتِ شیشه‌یِ افکارت
...
باید به خودت استراحت بدهی
دراز بکشی
دست هایت را زیر سرت بگذاری
به آسمان خیره شوی
و بی خیال سوت بزنی
در دلت بخندی به تمام افکاری که
پشت شیشه‌یِ ذهنت صف کشیده اند
آن وقت با خودت بگویی:
بگذار منتظر بمانند ..