دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

با تو دارم عالمی
ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
امروز را با مــــن بمان ، من اهل فردا نیــــــســــــــــــــــــتم ♥
خــــواهی بیا ، خواهی نیا ، من بی تــــو تـــنها نیســــتم ♥
در خــواب و بیداری دمی غایب ز چشــــــــمم نیســـــــتی ♥
من با تـــــــو دارم عالمی ، در فکر دنیا نیــــــــــــــــــــستم ♥