دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

تنهایی معنا ندارد ...
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
من ماندم و ۱۶ جلد
لغت نامه که هیچ کدام از واژهایش
مترادف “دلتنگی” نمیشود…
کاش دهخدا میدانست دلتنگی معنا ندارد!!
درد دارد…