دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

هست
ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
دستهایـم بـه آرزوهایـم نرسیـد ،

آنـها بسیــار دورنـد ،

امـا درخـت سبـز صبــرم مــی گوید :

امیــدی هـست ،

دعایــی هـست ،

خدایــی هـست .. .