دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟
ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
نه کسی منتظر است...

نه کسی چشم به راه...
نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه...

بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟

وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه...