عشق واقعا دنیای عجیبی داره ..
وقتی که یه نفر قلب تورو میشکنه..
حیرت انگیزه که تو هنوز با قطعه قطعه ی.
قلب شکستت دوستش داری!!