دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

سیگار
ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
گفت: اینقدر سیگار نکش میمیری
گفتم: اگه نکشم میمیرم
گفت: اگه بکشی با درد میمیری
گفتم: اگه نکشم از درد میمیرم
گفت: هوای دودی جلوی درد رو نمیگیره...
گفتم: هوای صاف جلوی مرگو میگیره؟

یه کم نگاهم کرد و گفت : بکــــــش …!!!