جای تو فکر و خیالت شیا می آد پیشم

با اینکه تو دوری از من باز دلواپست می شم

آخه عمری که بی تو بگذره چرا ثانیه هاشو بشمارم

من بدون تو از تموم لحظه هاش بیزارم

بی من پر کشیدی آتیش کشید به بال من

یادمه وقتی رفتی دلت نسوخت به حال من

تو حتی سر بر نگردوندی ببینی که روحم بی تو داره پر پر میشه

قبل تو دلم از این دنیا خون بود بعد تو از اونم بدتر میشه

خدا می دونه تنها کسم بودی و بعد تو دلم چقد باید تنها شه

دنیایی که توش کنارم نباشی تو نباشی می خوام دنیا نباشه

 سر بر نگردوندی ببینی که روحم بی تو داره پر پر میشه

قبل تو دلم از این دنیا خون بود بعد تو از اونم بدتر میشه

بی تو درگیر تکرارم  شب و روزام عین همه

دیگه بی تو تکراری می شه گم می شم بین همه

دستای تو دیگه پیشم نمی مونه

بی تو سرد و غم انگیزم همه فصلام زمستونه

آتیش کشیدی به بال من

یادمه وقتی رفتی ذلت نسوخت به حال من

تو حتی سر بر نگردوندی ببینی که روحم بی تو داره پر پر میشه

قبل تو دلم از این دنیا خون بود بعد تو از اونم بدتر میشه

خدا می دونه تنها کسم بودی و بعد تو دلم چقد باید تنها شه

دنیایی که توش کنارم نباشی تو نباشی می خوام دنیا نباشه

تو حتی سر بر نگردوندی ببینی که روحم بی تو داره پر پر میشه

قبل تو دلم از این دنیا خون بود بعد تو از اونم بدتر میشه

خدا می دونه تنها کسم بودی و بعد تو دلم چقد باید تنها شه

دنیایی که توش کنارم نباشی تو نباشی می خوام دنیا نباشه

سر بر نگردوندی

تو حتی سر یرنگردوندی