دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

رویا
ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
توراحس میکنم هردم...
که با چشمان زیبایت مرا دیوانه ام کردی...
من از شوق تماشایت...
نگاه از تو نمیگیرم....
تو زیباتر نگاهم میکنی اینبار....
ولی...افسوس...این رویاست....
تمام آنچه حس کردم،تمام آنچه میدیدم....
تو با من مهربان بودی...
واین رویا چه زیبا بود....
ولی.... افسوس.... که رویا بود..