یه لحظـه گـوش کـن خـــدا ؛
جـدی میگــم . . .
نه شکوه است نه گلایه
تو این دنــیا . .
حــالِ خــیلی هـا اصـلا خـوب نیـست !
یـه دسـتی بـه زندگیـشون بکـش
لــــــــــــــــــــــــــــطــفا"