دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

نمی بخشم
ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 نمی بخشمت به خاطرتمام خنده هایی که ازصورتم گرفتی،
به خاطر تمام غم هایی که برصورتم نشاندی ،
نمیبخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی،
به خاطر احساسی که برایم پرپر کردی،
نمیبخشمت به خاطر زخمی که  بر وجودم تاابد نشاندی.