دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

پرسیدند
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

پرسیدند : دوستش داری ؟
گفتم : دنیای من است
گفتند : دوستت دارد ؟
گفتم : تنها سوال من است.