دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

تو را ...
ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
حبیب پارسا(شهاب حسینی):
تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم
تو را به جای همه روزگارانی که نمیزیسته ام دوست می دارم
به خاطر عطر نان گرم و برفی که آب میشود و برای نخستین گل ها
تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم...

مدار صفر درجه-1386