به طرز فجیعی گرفتارتم

نمی تونم از فکر تو بگذرم

خودم رو به هر راهی که می زنم

نمی افته این عاشقی از سرم

به طرز عجیبی دارم گم می شم

توی خاطراتی که از تو پره

یه چیزی شب و روز داره روحمو

بدون تو مثل خوره می خوره

به من حق بده بدون تو داغون بشم

بدون تو همبغض بارون بشم

تو لیلای این قصه ای پس چرا

به من حق نمی دی که مجنون بشم

یکم با غرور دلم راه بیا

شاید این من و تو یه روز ما بشه

خدا رو چه دیدی شاید پای من

به روزی به قلب تو هم وا بشه

اسیر نگاتم نگاهم کن و

از این بیشتر بی پناهم کن و

گناهم اگه عاشقت بودنه

همین لحظه غرق گناهم کن و

یه حسی تو چشمای تو جاریه

که عاشق شدن پیشش اجباریه

همین که تو اینجا کنار منی

به چیزی مثل خواب و بیداریه

به چیزی مثل خواب و بیداریه

به من حق بده بی تو داغون بشم

دوباره اسیر خیابون بشم

تو لیلای این قصه ای پس چرا

به من حق نمی دی که مجنون بشم

یکم با غرور دلم راه بیا

شاید این من و تو یه روز ما بشه

خدا رو چه دیدی شاید پای من

به روزی به قلب تو هم وا بشه