دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

بعضی چیزا
ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
بعضی چیزا رو نمی شه نوشت
بعضی چیزا رو نمی شه گفت

بعضی چیزا رو فقط می شه احساس کرد
بعضی بغضا رو نمی شه شکست

بعضی بغضا رو فقط باید قورت بدی

بعضی دردا رو نمی شه فریاد زد

بعضی دردا رو فقط می شه اشک ریخت