دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

عاشق که میشوی
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
عاشق که میشوی
نا آرام میشوی ، گاهی حسود ، گاهی خود خواه ، گاهی دیوانه، گاهی آرام ، گاهی شاد ، گاهی غمگین ، گاهی خوشبخت ترین
یک روز به خودت میایی میبینی تنهایی ؛ تنها ترین هیچ کسی رو نداری حتی برای درد و دل کردن و حرف زدن...
تنها غم میماند کنارت و تنهایی و سیگار