دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

می نویسم ..
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 می نویسم ..
می نویسم ..
و باز هم ، می نویسم !
اما چه سود؟!
دیگر نه تو می خوانی ،
...
نه می آیی و نه میمانی!
دیگر کلمات هم کلافه شده اند
از بیهودگی..
نه حجم دلتنگی ام را دارند و
نه جنبه عشقم !!!
ولی با همه این اوصاف..
من !
می نویسم ..
می نویسم ..
و باز هم می نویسم