دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

هر نفس
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
ایــــــن روزها
هـــــــر نفـــس
درد اســـت که میکشـــم
ای کــاش یا بـــــــــــودی یـــــااصـــلا نبودی
ایـــــن که هســـتی و کنــــارم نیســــتی
دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد !!!