دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

بیا تا
ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
بیا تا لیلی و مجنون شویم افسانه اش با من
بیا با من به شهر عشق روکن خانه اش بامن
نگو دیوانه کو زنجیر گیسو را زهم واکن
دل دیوانه ی دیوانه ی دیوانه اش بامن
بیا تا سر به روی شانه ی هم راز دل گوییم
اگر مویت به رویت شد پریشان شانه اش بامن
نگو دیگر به من اندر دل آتش نمیسوزد
توگرمم کن به افسونت گرمی افسانه اش با من
چه بشکن بشکنی دارد فلک برحال سرمستان
چو پیمان بشکنی بشکستن پیمانه اش با من
در این دنیای وانفسای بی فردا
خدایا عاشقان را غم مده شکرانه اش با من