دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

لیلی و مجنون
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
مجنون با انگشت روی خاک مینوشت :
لیلی لیلی...
پرسیدند چه میکنی؟
گفت:
 چون میسر نیست من را کام او ...
عشق بازی میکنم بانام او ...