گاهی باید بی رحم بود…

نه با دوست…

نه با دشمن…

بلکه با خودت…

و چه بزرگت می‌کند آن سیلی که خودت می‌خوابانی بر صورتت…