دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

تمام ترسم از این است...
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
تمام ترسم از این است...
که یک شب...
بخواهی که به خوابم بیایی و من...
بیدار نشسته باشم..