یـه روز خوب میاد
که بـالای عکسم می نویسن
انا لالله و انا الیه راجعون
یـه خط مشکی کنارش
منم دارم لبخنـد میزنم تو عکس لبخند