دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

دلـــــم براے تــو کــه نه
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
دلـــــم براے تــو کــه نه,
ولـ ــے َبرای روزهــا ی باهمـــ بودنمـان تَنـگـــ شده
براے تــو که نه ،

ولے برای "مواظِـ ـب خودت باش" شنیدن تَنـگــ شده
براے تـــو که نه ،
ولے برای نگاهـ ـے که تا پیچ سَرکوچه تعقیبم میکرد تَنـگــ شده
براے تـــو که نه ،
ولے برای دلے که نگرانم میشد تَنـگــ شده
راستش ! براے اینها که نه . . . .
برای خودت .....دلَم خیــلے تَنـگــ شده